Bildiri
Şubat 5, 2024
Kongre Kayıt
Şubat 11, 2024
Bildiri
Şubat 5, 2024
Kongre Kayıt
Şubat 11, 2024

ULUSLARARASI AFETLERDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KONGRESİ

KONGRE KONULARI

Kongrenin ana teması doğrultusunda aşağıda sıralanan konu içeriklerine yer veren çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Listelenen konu başlıkları dışında konu önerisi olan yazarlar düzenleme kuruluyla iletişime geçebilir. (İletişim: info@acilim.org.tr)

 

 • Toplum Temelli Afet Hazırlık Çalışmaları
 • Afet Farkındalığı ve Afet Okur-Yazarlığı
 • Afad ve STK Gönüllülük Eğitimlerinin Etkinlik ve Verimlilikleri
 • Gönüllülük Eğitim ve Tatbikatlarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Gönüllülük Kapsamında Üniversitelerde Profesyonel Ekip Oluşturma Potansiyeli
 • Afet Durumlarında Arama Kurtarma Ekiplerinin Sağlığını Önceleyen Yapılandırmanın Geliştirilmesi
 • Afet Durumlarında Sosyal Hizmetlerin Rolü
 • Afet Durumlarında Teknolojinin Rolü
 • İs Yerlerinde Acil Durum ve Afet Yönetimi ve Etkinliği (Özellikle Hastanelerde Afet Planlaması)
 • Yaşlanan Nüfus ve Afetler Arasındaki Etkileşim
 • Demansın Afet Durumlarındaki Etkileri
 • Bakım Veren Yükünün Yönetimi
 • Kırılganlık: Toplumsal ve Sağlık Bakımı Açısından Afetler
 • Afetlerde Kıt Kaynaklar Sorunu ve Afet Ekonomisi
 • Afet Sigortalarının Etkinliği ve Verimliliği
 • Depreme Dayanıklı Yapılar Geliştirme ve Yapıların Güçlendirilmesi Çalışmaları
 • Afet Ulaştırma Yönetimi (İstanbul Depremi İçin Olası Senaryolara Bakış)
 • Acil Durum ve Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklar
 • Acil Durum ve Afetlerde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (Diyabet ve Çölyak)
 • Afetlere Hazırlık Çalışmaları: Hastanelerin Güvenliği
 • Afet Akreditasyon Çalışmaları, Bölgesel Hastane Eşleştirmeleri
 • Afetlere Yönelik Eğitim Planlaması: Profesyonellere Yönelik Eğitimler, Halka Yönelik Eğitimler, Meslek Elemanlarına Yönelik Eğitimler, Afetzedelere Yönelik Eğitimler
 • Olağanüstü Durumlarda Çocuk Sağlığı
 • Afete Dirençli Toplum Kavramı
 • Afet Eylem Planlarında Çocuk Hakları Kavramı
 • Afet ve Çocuk Sağlığı
 • Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Koruma
 • Kayıp ve Yas Süreçlerinde Aile içi Dinamiklerin Düzenlenmesi
 • Toplum Temelli Acil Durum Hizmetleri
 • Acil Durum Yönetimi ve Koordinasyonu
 • Afet Durumlarında Arama Kurtarma Ekiplerinin Koordinasyonu ve Önemi
 • Arama Kurtarma Ekiplerinin Yetkinlikleri
 • Afet Döneminde İletişim ve Sosyal Medya
 • Arama Kurtarma Çalışmalarında Gönüllülük
 • Afetlerde İlk Yardım ve Halkın Bilgilendirilmesi
 • Afet Durumlarında Hastanelerin Kullanım Dışı Kalma Risk Durumunun Değerlendirilmesi
 • Afet Durumlarında Hastanelerin Koordinasyonu
 • Doğal Afetlerin Tetiklediği: KBRN Tehlikesi
 • Afet Durumlarında KBRN Riski
 • Acil Durum ve Afetlerde Halk Sağlığı Hizmetleri
 • Afete Müdahale Esnasında İletişim ve Koordinasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Çalışmaları
 • Gönüllü Katılım ve Toplumsal Dayanışma Çalışmaları
 • Uluslararası İş Birliği ve Yardımlaşmanın Önemi
 • Acil Durum ve Afetlerde Çevre Sağlığı
 • Depremde Tip- 1 Diyabetli Çocuklar
 • Depremde Ezilme Yaralanmalar; Crush Sendromu, Kompartman Sendromu, Fasyotomi, Hipotermi ve Dehihitrasyon,
 • Afetlerde Beslenme Hizmetleri,
 • Acil Durum ve Afetlerde İncinebilir ve Hassas Gruplar
 • Afetlerde Dezavantajlı Gruplara Yaklaşım (Mülteci, Engelli, Bağımlı Bireylere Yönelik Yaklaşım)
 • Afetlerde Ruh Sağlığı Hizmetleri
 • Afetlerde Engelli Bireylere ve Ailelerine Yönelik Hizmetler
 • Engelli Bireylerin Afetlerden En Az Etkilenmesi İçin Geliştirilmesi Gereken Önleyici Tedbirler
 • Afet Durumlarında Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi
 • Depremlerde Çocuklara Yönelik Bütüncül Sağlık Hizmetleri
 • Afet ve Acil Durumlarda Bebek ve Çocuk Beslenmesi
 • Depremin Anne – Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri
 • Afet- Çocuk Koordinasyon Ekipleri
 • Afetler Sırasında Çocukların Korunması
 • Afetlerde Çocuk Güvenliği
 • Afet Sonrasında Afet Bölgesine Yönlendirilen Meslek Gruplarının Koordinasyonu
 • Kuruluşlar Arası İş Birliği ve Müdahale Geliştirme Çalışmalarının Önemi
 • Psikososyal Destek Çalışmalarının Önemi
 • Afette Yaşanan Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Tedavisinde Kullanılan Yöntemler
 • Afet Sosyolojisi ve Afet Psikolojisi
 • Çocuk Merkezli Afet Yönetimi
 • Afet Sonrası Çocuk Sağlığı
 • Akut Stres Bozukluğunda Pozitif Telkin Tekniklerinin Kullanılması
 • Afette Yaşanan Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Tedavisinde Kullanılan Yöntemler (Akupunktur veya Biorezonans veya Homeopati Etkisi)
 • Afet Sonrası Çocuk Sağlığı (Akupunktur veya Biorezonans Etkisi)
 • Afet sonrası İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Eğitim Süreçlerinin Planlanması
 • Evcil Hayvanların Afet ve Acil Durum Yönetimi Mevzuat ve Politikalarına Dahil Edilmesi
 • Hayvanların Afet ve Acil Durum Yönetimindeki Rolü
 • Afetler ve Atık Yönetimi
 • Afetlerde Bilgi İletişim Teknolojileri( BIT)
 • Afetlerde Yapay Zeka kullanımı
 • Afet Tıbbı-Afet hemşireliği
 • Afetlerde Yaşlı İstismar ve İhmali Konusunda Farkındalık
 • Afetlerde Yaşlı Hakları
 • Afet Sonrası Yaşlı ve Yakınlarına (Fiziksel Engelli, Demans, kronik hastalığı olan vb.) Yönelik Yaşlı Dostu Yaşam Alanlarının Planlanması
 • Afet Sonrası Yerinde Yaşlanamayan Yaşlının Göç Sorunsalı
 • Afetlerde Yaşlının Sosyal İzolasyonu